pokládka plechové krytiny

Výměna střechy Bělkovice

Plechová střecha. Nízký rozpočet. Stavba svépomocí s naší dopomocí – náš člověk zaškolil a po dobu asi sedmi dnů vedl tým majitelů domku, kteří si sami stříhali a pokládali plechovou krytinu, zatímco náš člověk prováděl odbornější práce.